Tuyển dụng

YẾU TỐ TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN BỦ CHÁNH

  •  Có kỹ năng giao tiếp ở mức khá – tốt.
  •  Có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, khách sạn – nhà hàng là ưu thế.
  •  Khả năng giao tiếp ngoại ngữ là tiếng Anh ở mức cơ bản.
  •  Làm việc siêng năng, đi làm đúng giờ và đều đặn.
  •  Có sức khỏe tốt và có thể làm việc trong môI trường áp lực.